مسابقه الکترونیکی آشنایی با وصیتنامه امام خمینی(س)-ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان


موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) نمایندگی اصفهان باهمکاری دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار می نماید :

مسابقه الکترونیکی آشنایی با وصیتنامه امام خمینی(س)-ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان

 مشاهده متن وصیتنامه


کاربر گرامی :

این مسابقه غیر فعال است و امکان شرکت در آن وجود ندارد