جایگاه زنان در اندیشه امام (س)


بسمه تعالی

در آستانه بیست و نهمین سالگرد بزرگداشت حضرت امام (س) معاونت فرهنگی ، هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر امام خمینی(س) برگزار می نماید:

مسابقه  "جایگاه زنان در اندیشه امام (س)" 

 

این مسابقه  بر گرفته از مجموعه کتابهای تبیان منتشره توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) است که در جهت آشنایی با
اندیشه امام خمینی (س) در حوزه زنان و وظایف اجتماعی ایشان طراحی و در اختیار قرار
گرفته است. 

سیر اندیشه حضرت امام درباره زنان و وظایف  اجتماعی ایشان در این کتاب گنجانده شده است.


کاربر گرامی :

این مسابقه غیر فعال است و امکان شرکت در آن وجود ندارد