جایگاه جوانان در اندیشه امام (س)


بسمه تعالی

در آستانه بیست و نهمین سالگرد بزرگداشت حضرت امام (س) معاونت فرهنگی ، هنری و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر امام خمینی(س) برگزار می نماید:

مسابقه جایگاه جوانان در اندیشه امام (س)

 این مسابقه  بر گرفته از مجموعه کتابهای تبیان منتشره توسط موسسه  تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) است که در جهت آشنایی جوانان طراحی
و در اختیار قرار گرفته است. 

سیر اندیشه حضرت امام درباره جوانان و وظایف ایشان در این کتاب
گنجانده شده است
.


کاربر گرامی :

این مسابقه غیر فعال است و امکان شرکت در آن وجود ندارد