حدیث بیداری


مطابق آیین نامه مسابقات فرهنگی - تربیتی جامعه المصطفی العالمیه(ص)، پیام فرهنگی-‌تربیتی و فضا سازی تبلیغی مرتبط با آن برای مخاطبین، می‌بایست ضمن داشتن تناسب با نیازمندی های فرهنگی-‌تربیتی این مرکز، در راستای تحقق اهداف و سیاست های مدنظر این آیین نامه باشد. همچنین بیانگر ابعاد معنوی شخصیت حضرت امام خمینی(قدس سره) و نقش آن در تربیت معنوی عموم و تداوم راه ایشان توسط ارادتمندانشان شده است.


کاربر گرامی :

این مسابقه غیر فعال است و امکان شرکت در آن وجود ندارد