آزمون درس اندیشه فقهی حضرت امام خمینی (س)کاربر گرامی :

این مسابقه غیر فعال است و امکان شرکت در آن وجود ندارد