مسابقه کتابخوانی دفاع ناب


مقدمه

امام خمینی (س)، اندیشمندی زمان شناس و روشن بین در اندیشه و عمل بود، که منادی اسلام زنده و منشأ تحولی شگفت انگیز شد. او که در همه لحظه ‏های تلخ و شیرین انقلاب در کنار مردم حضور داشت، با آزاد کردن نیروهای معجزه گر درونی جامعه، شگفتی ساز دوران شد و عنان سرنوشت ملتی بزرگ را به دست خود او سپرد تا شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" تحقق یابد.

منبع این مسابقه، کتاب های "بسیج در اندیشه امام خمینی(س)" و "دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)" است. بسیاری از مطالب این کتاب برگرفته از سخنرانیهای امام خمینی است که برای توده مردم ایراد شده است. امام در این سخنان به فراخور موقعیت و نیازهای روز عمیقترین مسائل اعتقادی و سیاسی را در عباراتی ساده و قابل فهم عموم بیان نموده ‏اند.

اینک برآنیم تا با آشنا کردن نسل امروز و فردا با این اندیشه، از آرمانهای انقلاب پاسداری نماییم. بدین منظور در ایام هفته دفاع مقدس، معاونت فرهنگی موسسه تنظیم و نشر آثار امام (س) با همکاری پرتال امام خمینی مسابقه کتابخوانی "دفاع ناب" را برگزار می کند.

شرایط مسابقه

سوالات مسابقه، گزیده هایی از کتاب های "بسیج در اندیشه امام خمینی (س)" و "دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)" است که در پرتال امام خمینی (س) منتشر می شود، و به صورت جزوه دفاع مقدس از دیدگاه امام خمینی، در اختیار ثبت نام کنندگان از طریق سامانه قرار می گیرد. شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است.

مشاهده متن کامل کتاب های: بسیج در اندیشه امام خمینی (س) و دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)


کاربر گرامی :

این مسابقه غیر فعال است و امکان شرکت در آن وجود ندارد